X

Onderwijs Professionals

Weinig sectoren waar zoveel hoogopgeleide professionals werken als in het onderwijs. Het aantal schaarse profielen neemt toe en sommige docenten zijn bijna onvervangbaar. Dit brengt een potentieel risico met zich mee. GoudGrijs legt zich als specialist toe op de vraag naar een specifieke groep schaarse profielen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. Zo heeft u altijd de beschikking over de beste onderwijs professionals.

GoudGrijs doet dit door zich als arbeidsbemiddelaar te richten op het enorm arbeidspotentieel van de bevoegde, vakbekwame en gedreven 50- en 66plusser. GoudGrijs gelooft in de kracht van deze ‘Gouden Generatie’ en heeft de missie om de kennis en ervaring van deze groep niet verloren te laten gaan, maar volledig te benutten. Het stimuleren van langer doorwerken en het verhogen van de arbeidsparticipatie van (vroeg)gepensioneerde docenten draagt bij aan het terugdringen van de lerarentekorten in het onderwijs. Het mes snijdt aan twee kanten, want het zijn ook juist die leraren die met hun kennis en ervaring voor balans zorgen in een docententeam en synergie creëren met jong onderwijstalent. Ondanks de focus op grijs, hoef je niet altijd grijs te zijn om je goud te voelen. Daarom hanteert GoudGrijs geen leeftijdsgrens en werken ze ook met jong talent.
De teams van intercedenten staan voor transparantie, no-nonsense en persoonlijke aandacht. Zo begeleiden wij de juiste persoon naar de juiste plek. Op het gebied van onderwijsgevend (OP) en onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken (OOP) heeft GoudGrijs een groot netwerk. Dit zijn leerkrachten en docenten op elk denkbaar vakgebied, Technisch Onderwijs Assistenten (toa’s), examinatoren en surveillanten. De inzet van onze mensen moet voor een onderwijsinstelling meer dan van toegevoegde waarde zijn, daarom spreken we bij GoudGrijs ook van ‘ProfessionalsPlus’, ervaren vakmensen, die direct hun extra waarde tonen op de volgende domeinen:
De docenten van GoudGrijs hebben allemaal een passie voor het onderwijs en jarenlange aantoonbare ervaring voor de klas. Vanuit een hoge mate van betrokkenheid maken ze iedere dag het verschil en zijn ze van extra toegevoegde waarde voor uw organisatie. De docenten worden geselecteerd op sterke pedagogische en didactische kwaliteiten en zijn enthousiast in de uitoefening van hun vak. Zo kiest u met een gerust hart voor een docent of leerkracht van GoudGrijs.
De surveillanten van GoudGrijs zijn medeverantwoordelijk voor een goed en eerlijk verloop van tentamens, examens of andere toetsingsmomenten. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitdelen en innemen van examen- of tentamenpapieren en het uitvoeren van identiteitscontroles en controleren van hulpmiddelen. Daarnaast houden zij toezicht en zien zij erop toe dat het examen in alle rust en conform de geldende examenprotocollen verloopt. Surveillanten bij GoudGrijs staan stevig in hun schoenen, zijn stressbestendig en kunnen goed prioriteiten stellen. Door hun ervaring zijn ze in staat het overzicht te houden, onregelmatigheden te signaleren en snel en adequaat te reageren.
Examinatoren van GoudGrijs verstaan hun vak en hebben veel ervaring in het beoordelen van kennis, vaardigheden en competenties van leerlingen of studenten. Onze examinatoren zijn altijd up-to-date met de binnen het onderwijs geldende wet- en regelgeving, examenprogramma’s of kwalificatiedossiers en de didactische werkvormen die passen bij een desbetreffende afdeling of opleiding.
Technisch Onderwijs Assistenten (ook wel TOA of amanuensis genoemd) van GoudGrijs ondersteunen bij biologie-, natuurkunde- en scheikundelessen op middelbare scholen of bij practica van HBO of WO opleidingen. In de meeste gevallen werkt de TOA echter in het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van de grootte van de school legt een toa zich toe op begeleiding bij één van de binask-vakken. Voor een TOA van GoudGrijs betekent dat:

  • voorbereiden, uitvoeren en/of ondersteunen van nieuwe experimenten;
  • begeleiden van leerlingen;
  • ondersteunen in het behouden van orde in de klas;
  • verrichten van onderhoudswerkzaamheden;
  • schoonmaken van instrumenten;
  • beheren van voorraden en inventaris;
  • bewaken van de veiligheid door o.a. locatiebeheer te adviseren;
  • meedenken over de aanschaf van materiaal;
  • ondersteunen van docenten in het gebruik van audiovisuele apparatuur

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onderwijs professionals? Neem dan gerust contact met ons op.

Ben jij een professional in het onderwijs?

Meld je dan aan bij ons netwerk.
Aanmelden