X

Gepensioneerde docenten voor Unicef

GoudGrijs startte op de dag van het kind de actie: gepensioneerde docenten voor Unicef!

Elk kind verdient goed onderwijs

Vanzelfsprekend staat GoudGrijs volledig achter deze gedachte en zouden wij graag ons steentje bijdragen om dit te kunnen realiseren. In samenwerking met Unicef hebben wij daarom de actie gepensioneerde docenten voor Unicef opgericht.
Unicef zet zich wereldwijd in voor het belang en de leefomstandigheden van kinderen, zodat zij een veilige kindertijd kunnen beleven. GoudGrijs draagt als detacheerder bij aan het terugdringen van de tekorten in het onderwijs, door het inzetten van gepensioneerde docenten op scholen waar de tekorten het grootst zijn. Op deze manier draagt GoudGrijs bij aan goed onderwijs voor kinderen in Nederland.

Wij merken dat de vraag naar ervaren, flexibele en bevoegde docenten alleen maar groter wordt. Daarom zouden wij graag een beroep doen op uw hulp! Allereerst om samen voor het verwezenlijken van goed onderwijs voor elk kind te gaan, maar ook om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen.

U kunt ons helpen door bij u bekende gepensioneerde docenten bij GoudGrijs onder de aandacht te brengen of door ze zelf contact met ons op te laten nemen. Nadat de aangemelde docent via GoudGrijs aan de slag gaat stort GoudGrijs € 50,- (5000 eurocent) aan Unicef.

De voortgang van onze actie kunt u volgen via..

Steunt u ook samen met ons een kind via Unicef?

Voorwaarden:

  • De docent vermeldt ‘Unicef’ tijdens het kennismakingsgesprek.
  • Alleen bevoegde docenten met relevante werkervaring in het VO,
    MBO en HBO komen in aanmerking voor deze actie.
  • De actie geldt landelijk en loopt tot augustus 2019.

Waarom meedoen:

  • Voor elke docent die start op een opdracht via GoudGrijs doneren wij €50,- aan Unicef.
  • Het mes snijd aan twee kanten, hoe meer docenten zich aanmelden, hoe groter de kans dat we uw school uit de brand kunnen helpen wanneer er tekorten ontstaan.
  • Samen staan we sterk tegen het docententekort en goed onderwijs voor elk kind!

Namens alle kinderen: alvast bedankt voor uw medewerking!