Er zijn grote tekorten aan vakbekwame docenten scheikunde, natuurkunde, wiskunde en biologie. Scholen plaatsen massaal vacatures, waarop reacties soms totaal achterwege blijven. Het gaat inmiddels zo ver dat er in sommige gevallen onbevoegde docenten voor […]